Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Inhoud en rechten 
De website beheerder stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn onjuistheden in de informatie en afbeeldingen op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud ervan kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.2 Adverteren op deze website 
Adverteren is al voor geringe kosten mogelijk. Voor een klein bedrag kunt u uw bedrijf in the picture zetten met uw eigen tekst en afbeelding en kunnen de bezoekers eventueel doorklikken naar uw eigen website. 

1.3 Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan de website beheerder of de adverteerder.
Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de website beheerder .

1.4 Uw ingezonden informatie
De website beheerder wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door de website beheerder gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

1.5 Verzonden E-mail
Verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De website beheerder staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.6 Advertentiekosten /praktijkvermelding
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het onderhoud van de website.

Facebook comments