Bloesemtherapie

Therapie / Therapeut Bloesemtherapie


Met extracten van bloesems die positief inwerken op storende emoties en gemoedstoestanden zoals angst, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, piekeren, maar zij hebben óók invloed op lichamelijke ongemakken.

WERKING
Bloesems hebben de eigenschap om negatieve emoties om te buigen naar hun positieve pool. Zo kan iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van bepaalde bloesems meer zijn eigen kwaliteiten gaan waarnemen en in het eigen kunnen gaan geloven, waardoor er met meer zelfvertrouwenen ontstaat. Net als bijvoorbeeld ongeduld naar kalmte en rust.

TOEPASSINGEN
Bloesemtherpie heeft een heel breed toepassingsgebied. Alles wat te maken heeft met de psychische en emotionele gezondheid hoort tot het werkterrein.
Uitgangspunt bij elke behandeling: we letten niet op de kwaal, het symptoom of de ziekte, maar gaan uit van de persoonlijkheid en de aard van het gedrag van jezelf of van de mens die om hulp vraagt. Het gaat om de manier, waarop je met je problemen omgaat; de manier waarop je ernaar kijkt; hoe je je erbij voelt; wat het met jou doet; wat jij ermee doet.
De 'state of mind' van de mens is de manier waarop de mens met zijn situatie omgaat, hoe hij of zij ernaar kijkt, wat hij of zij erbij ervaart. Het gaat om meer dan gevoelens en emoties, maar omvat ook het denken en handelen, de levensinstelling en de levensovertuiging.
De krachten van de bloesems helpen om de in de mens gelegen krachten en deugden te versterken, waardoor gemoedsgesteldheden als: angst, onzekerheid, weinig interesse voor het leven, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid, wanhoop en overbezorgdheid veranderen in hun tegendeel. De mens komt terug in zijn 'harmonie', waardoor herstel zal intreden en de gezondheid herwonnen kan worden.

Psychische en emotionale klachten
Bachbloesems werken in op de psychische en emotionele toestand van de mens. Gevoelens als angst, prikkelbaarheid, ongeduld, spanning, twijfel, worden bij het innemen van de juiste bloesems omgebogen naar hun positieve kant zijnde respectievelijk moed, verdraagzaamheid, geduld, kalmte, zelfzekerheid.
Niet alleen emoties maar ook houdingen, manieren hoe men in het leven staat kunnen in de positieve zin veranderen met bloesemtherapie. Zo kunnen bachbloesems bij iemand die voortdurend kritiek geeft op een ander het inzicht bijbrengen om meer verdraagzamer te zijn en minder snel te oordelen. Of iemand die voortdurend klaar staat om een ander te helpen en zich daardoor volledig uitput en zijn eigen weg niet gaat in het leven kan door middel van bachbloesems het juiste evenwicht vinden tussen anderen helpen en toch zichzelf niet volledig wegcijferen en zo voldoende tijd vrij te houden voor zichzelf.

Psychotomatische klachten
Psychosomatische klachten zijn fysische klachten die hun oorsprong vinden op geestelijk vlak. Een typisch voorbeeld daarvan is een maagzweer. Mensen die lijden aan een maagzweer zijn mensen die onder grote druk staan en veel piekeren en zorgen maken.
Bachbloesems werken in op deze psychische gemoedstoestanden zoals piekeren, zorgen maken en zijn dan ook uitermate geschikt om dergelijke psychosomatische klachten te behandelen.

Fysieke klachten
Onder fysische klachten verstaan we lichamelijke symptomen of ziektes die hun oorsprong in erfelijkheid, leefomstandigheden of werkomstandigheden.
Iemand die bijvoorbeeld jarenlang gewerkt heeft in een omgeving met veel asbest zal waarschijnlijk veel kans hebben om later kanker te krijgen. Bloesems gaan die kanker niet genezen maar kunnen wel ons helpen weerbaarder en sterker te worden om om te leren omgaan met de ziekte. In ons voorbeeld kan die persoon bijvoorbeeld constant verbitterd rondlopen en het gevoel hebben dat het juist hij moet geweest zijn die al die jaren in dat gebouw gewerkt heeft waar er zoveel astbest in aanwezig was. Bloesems kunnen deze verbittering omzetten in acceptatie wat een betere levenskwaliteit tot gevolg heeft.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Bloesemtherapie