Creatieve therapie

Therapie / Therapeut Creatieve therapie


Beeldende creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch. Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of verbetering van het cognitief of lichamelijk functioneren of het psychisch welzijn Als pre-verbale vorm van psychotherapie neemt de creatieve therapie een belangrijke plaats in in het psychotherapeutisch programma. De creatieve therapie stelt zich tot doel langs pre-verbale weg via creaties uit het aangeboden materiaal, beeldend uitdrukking te geven aan een inwendige leefwereld van affecten en conflicten. Creatieve therapie is een gerichte psycho-therapeutische behandeling die veranderings-, ontwikkelings - en/of acceptatieprocessen bewerkstelligt. Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. Binnen creatieve therapie staat de werking van het creatief proces centraal. In creatieve therapie wordt het onuitspreekbare en het onbewuste geuit in tekeningen, beelden, teksten, bewegingen, muziek, toneel,... Kinderen uiten hun belevingen en gevoelens makkelijk in spel. Het spel is hun spreektaal. Creatieve therapie helpt kinderen en jongeren hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, boetseren, drama, dans of muziek. Het gebruik van creatieve middelen, leert kinderen en jongeren uiting te geven aan hun problemen. Tijdens de therapiesessies leren de kinderen omgaan met hun emoties (boos, verdriet, angst, verlegenheid,…) en belevingen. Ze leren hun emoties en belevingen een plek te geven. Door mee te gaan in de fantasie - en belevingswereld van het kind, worden er verwerkingsprocessen op gang gebracht worden. Voor kinderen en jongeren die het moeilijkheden ervaren met : Hun zelfbeeld emotionele problemen gedragsproblemen de dood van een geliefd persoon de scheiding van hun ouders niet goed in hun vel zitten vaak boos en agressief worden zich alleen en eenzaam voelen heel verdrietig zijn weinig zelfvertrouwen - laag zelfbeeld sociaal-emotionele problemen faalangst lichaamsspanning en stress lusteloosheid depressieve gevoelens slapen emotie - regulatie impuls controle ..... Voor Jongvolwassenen en volwassenen die moeilijkheden ervaren met: identiteit relaties rouw en/of verlieservaringen het verlies van een betekenisvol persoon depressieve klachten angsten psychosomatische klachten stress burn-out spanning ziekte lusteloosheid echtscheiding zingeving Persoonlijke levensvragen en keuzes ... Voor ouders : Oudergesprekken gekoppeld aan de therapie van het kind Opvoedingsondersteuning (met of zonder dat je kind zelf therapie volgt) Voor ouders en kinderen: Gezinsgesprek Gezinstherapie

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Creatieve therapie