Dramatherapie

Therapie / Therapeut Dramatherapie


Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en/of emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren.
Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie.

Door op een ‘speelse’ manier met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderings proces op gang te brengen.

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en/of handelen zodat uw klachten verdwijnen, verminderen of dat u leert omgaan met uw klachten. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan u helpen richting te geven aan uw therapieproces. De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier uw klacht binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Ook wordt gekeken of drama bij u past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van uw klachten of problemen. In de meeste gevallen wordt in de observatieperiode bepaald welke spelvorm voor u het meest geschikt is en in hoeverre u in staat bent u te uiten in de dramatherapie. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.

Dramatherapie is o.a. werkzaam bij de volgende klachten:
Angsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeite hebben zaken te verwoorden, neiging jezelf te overschreeuwen, eetproblemen, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, gestagneerde/scheefgroei in de ontwikkeling, dwangmatigheid, relationele problemen, moeite met grenzen aangeven, somberheid of depressie, moeite met voelen van emoties, verwerken van verlieservaringen, gedragsproblemen.

“Ik vond dat ik altijd genoeg leerde van het kijken naar mensen die toneelspelen; tot ik toch ook zèlf een keer ging meespelen….ik had niet gedacht dat het zoveel los kon maken. De rouw heeft zo levensecht gevoeld. Pijnlijk en gek genoeg ook wel fijn om dit ervaren te hebben”.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Dramatherapie