Energetische Therapie

Therapie / Therapeut Energetische Therapie


Alles is energie! Het menselijke lichaam, de natuur, de dieren, de huizen, de tafel waar je aan werkt, de stoel waar je op zit. De muziek waar je naar luistert, de voedingsmiddelen die je tot je neemt. Het contact dat je maakt, de aanraking van anderen. De lucht die je inademt, het water in de zee en het vuur in de haard. Dingen die je weet en denkt. Alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet waarneembaar is. Alles is energie en alles heeft een andere -, eigen samenstelling, een eigen frequentie, een eigen vorm of patroon.

Wanneer nu een stukje van het energieveld in je - of om je heen verstoord is, kunnen zich problemen voordoen. Door energetische therapie kunnen de energievelden of energiebanen in evenwicht worden gebracht, waardoor je weer beter gaat functioneren.

Energetische therapie is een manier van werken, die gebruik maakt van het energiesysteem in - en om de mens. Vanuit een holistische (allesomvattende) visie kun je zeggen dat de mens bestaat uit een fysiek deel, een emotioneel deel, een mentaal deel, een energetisch deel en een spiritueel deel.
Wanneer één deel uit balans is, heeft dit effect op de andere delen.
Door een beroep te doen op het zelfhelende vermogen ben je in staat jezelf te helen. Je neemt als het ware het heft (weer) in eigen handen en wordt de “chauffeur” van je eigen “voertuig”.
Je maakt contact met jouw diepere lagen, jouw Ziel, jouw Geest, jouw Hogere Zelf en met de fijnstoffelijke wereld om je heen. Het waarnemingsvermogen breidt zich uit en verdiept zich. Je bent door de energetische therapie, beter in staat verstoringen eerder op te merken, jezelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf en jezelf te genezen.

Een energetische consult is aan te bevelen als je actief wilt deelnemen aan je eigen genezings- en bewustwordingsproces.
Je werkt aan je eigen heling: mentale -, emotionele -, fysieke -, spirituele - en / of energetische klachten verminderen of verdwijnen.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Energetische Therapie