Gestalttherapie

Therapie / Therapeut Gestalttherapie


Gestalttherapie is een psychotherapie die werkt op basis van ervaring, experiment en leefwereld.
Zij gaat uit van de ervaringswereld van de cliënt, van wat hier en nu op de voorgrond is. De gestalttherapie ziet de cliënt niet op zichzelf, maar in zijn situatie of het veld waarin hij leeft en handelt. Met andere woorden: de gestalttherapeut tracht de cliënt te helpen in zijn wisselwerking met de omgeving, met de ander. Therapeut en cliënt trachten samen de best mogelijke vorm (gestalt) te vinden om in contact of relatie te treden met de omgeving, met de ander. Ze houden daarbij rekening met de mogelijkheden en eisen van de situatie of van het veld waarin de cliënt leeft en handelt.
Gestalttherapie stelt zich tot doel de omgang van mens en omgeving te versoepelen, daar waar die vrijheid in het gedrang komt en beknot wordt door verstarde patronen of vormen.

Veel problemen van psychische, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren op verstoringen in de ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid.
Dergelijke verstoringen ontstaan door onvrijheid of een tekort in de opvoeding en groei naar volwassenheid. Dit kan leiden tot spanningen en vervreemding van jezelf. In het dagelijks leven komen deze verstoringen tot uiting in (lichaams)taal, in bewegingen, gedachten en gevoelens die contact met jezelf en je omgeving belemmeren.

Gestalttherapie
• de aandacht voor het (lichaams)gewaarzijn of 'awareness' : De aandacht is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en wat u lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan uw gedachten.
• het belang van dat gewaarzijn hier en nu.
• het contact, zowel tussen de cliënt en zijn omgeving als tussen de therapeut en zijn cliënt
• het belang van de ervaring (het experiëntiële) boven of naast het rationele.
• de kans van het onmiddellijke experiment in plaats van het blijven 'praten over'
• het holistisch kijken naar de mens: als een eenheid van lichaam en geest in zijn omgeving of “veld”. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat
• de fenomenologie: de werkelijkheid is afhankelijk van hoe ze benaderd (bekeken) wordt. Daarom wordt er meer nadruk gelegd op de manier waarop u de problemen ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven en hoe u ermee omgaat.

Gestalttherapie is voor :
• lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
• contactproblemen
• depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen
• rouwverwerking
• zingeving
• stress en burn-out
• persoonlijke ontwikkeling en groei
• door de aandacht voor het experiment en de ervaring leent de gestalttherapie zich ook goed voor het werken met kinderen.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Gestalttherapie