Jungiaans analytische therapie

Therapie / Therapeut Jungiaans analytische therapie


Jungiaans Analytische Therapie

De tegenstelling tussen verstand (weten en willen) en gevoel (beleven en voelen) levert vaak een spanningsveld op. Soms is dat spanningsveld erg groot. Dan kan het leven voor u ongemakkelijk of zelfs ondraaglijk zwaar zijn.
Er kunnen aanwijsbare oorzaken zijn, zoals een traumatische ervaring. U weet dat de ervaring voorbij is, maar uw gevoel en beleving zeggen wat anders. De reden kan ook minder aanwijsbaar en duidelijk zijn en dan ‘zit u gewoon niet lekker in uw vel’, heeft last van 'gevoelens van onrust' of u bent uw inspiratie kwijt. Zelf een oplossing vinden lukt soms niet; u had die dan ongetwijfeld al gevonden. Analytische therapie kan u helpen.

Is voor u de (psychische) last te groot, dan is Jungiaans analytische therapie een mogelijkheid. De tegenstelling tussen gevoel en verstand is bij uitstek het terrein waarop de Jungiaanse analytisch therapeut zich begeeft. Hij zal met u onderzoeken hoe de tegenstelling (opnieuw) in balans gebracht kan worden en welke betekenis de overlevingsstrategieën hebben.

Soms zijn de veroorzakers en onderliggende factoren vrij snel aan de oppervlakte te brengen. Daarnaast is vaak sprake van (verdrongen) herinneringen zoals trauma's of andere onbewuste belevingen. Soms heeft u last van uw eigen opgebouwde gedragspatronen die ooit nodig waren om u te beschermen tegen een 'onnatuurlijke situatie' of trauma.
Als Jungiaans analytisch therapeut ga ik met u de dialoog aan en zoek samen met u naar de echte kern van uw persoonlijkheid.

In ieders en dus ook in uw leven komen uitdagingen en problemen voor. Meestal zult u daar prima mee kunnen omgaan. Soms doen zich echter situaties voor die zo ingrijpend zijn, dat ze u (dreigen te) overweldigen. Dan bent u aangewezen op noodmaatregelen, de zogenaamde overlevingstrategieën. Deze strategieën helpen u op dat moment, maar kunnen in de loop van uw leven zeer belemmerend gaan werken. Bovendien hebben deze strategieën de eigenschap, dat ze uitgroeien tot een automatisme. U raakt als het ware de verbinding kwijt met de oorspronkelijke dreiging en noodzaak, maar past de strategie nog steeds - onbewust - toe.
Een toevallige gebeurtenis kan de oorspronkelijke dreiging opnieuw bij u voelbaar maken. Als dat gebeurt krijgt u daarmee de kans 'opruiming' te houden en ook dat lukt vaak zelf. Soms is het echter nodig om passende hulp te zoeken en 'in therapie te gaan'. Therapie is dan een manier om alsnog zonder uw overlevingsstrategiën en belemmeringen uw weg te vinden door het Leven. De hulp die u in de therapie krijgt, maakt het voor u mogelijk te ontdekken wat en hoe u belemmerd wordt en wat deze belemmeringen kunnen opheffen.
Jungiaans Analytische Therapie biedt ook mogelijkheden om op zoek te gaan naar de diepere waarde van uw leven. De zin van het leven en de worstelingen die u als mens daarbij tegenkomt gaan namelijk voorbij de eigen (traumatische en/of levens-) ervaringen; zij raken u tot in het diepste van uw 'mens-zijn'.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Jungiaans analytische therapie