Kindertherapie

Therapie / Therapeut Kindertherapie


Ieder kind, iedere jongere is uniek. In hun uniek zijn lopen ze soms ook vast in overweldigende emoties, angsten of trekken zich terug in zichzelf,… Veel methodieken in de begeleiding van volwassenen zijn minder of niet bruikbaar in het werken met kinderen. Zij vragen vaak een andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, een woordenloze taal,…

Wat is integratieve kindertherapie ?
Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Deze vorm van psychotherapie is cliënt-based.: de wens van het kind, het doel dat het wil bereiken, staat centraal.

Er wordt rekening gehouden met de gedragsmatige, emotionele, cognitieve, sociale, lichamelijke, spirituele eigenschappen van uw kind.

Ook het beeldend vermogen van uw kind wordt aangesproken.

De therapie richt zich op de kwaliteiten, mogelijkheden van uw kind én richt zich op het opsporen van de oorzaak van de symptomen/klachten. Dit wil zeggen wanneer uw kind een klacht heeft, gekeken wordt waardoor die is ontstaan.

Uw kind heeft steeds een goede reden waarom het zich op een bepaalde manier gedraagt.

Ieder kind is uniek en weet zelf (vaak onbewust) wat zijn probleem is en wat er nodig is zodat het zich weer vrijer, blijer, gelukkiger voelt.
Wat voor het ene kind een probleem is hoeft dat voor een ander kind niet te zijn.

Wat dus voor de één een oplossing is, hoeft dat niet te zijn voor een ander.

Ieder kind dat in therapie komt, krijgt de begeleiding die bij hem of haar past.

Hierbij wordt een appèl gedaan op de creativiteit en kwaliteiten van uw kind.
Er wordt daarbij allerlei (spel)materiaal gebruikt omdat in het spel, het denken, voelen en handelen van uw kind goed zichtbaar zijn.

Voor kinderen is kindertherapie leuk, want zij bepalen zélf de middelen die ze willen gebruiken tijdens de therapie (spelletjes, knutselen, verhalen, tekenen, praten, vragen stellen, enz.)

Integratieve kindertherapie is

* Vraaggestuurd: de wens van het kind is leidend

* Procesgericht: het proces van huidige toestand ( HT) van het kind, naar gewenste toestand (GT) in het kind.

* Therapievorm overstijgend

De wens, doel van het kind blijft altijd centraal staan.

Dit maakt dat de therapie nooit afhankelijk wordt van een bepaalde methodiek of visie van de therapeut.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Kindertherapie