Maatschappelijk werk

Therapie / Therapeut Maatschappelijk werk


Maatschappelijk werk
Missie
De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Beroepsprofiel, NVMW 2006).

Problemen
Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op Maatschappelijk Werk. Bijvoorbeeld bij:

- Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
- Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
- Problemen als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
- Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties.
- Problemen met eenzaamheid.
- Vragen rondom eigen functioneren.
- Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
- Problemen met instanties.
Problemen bespreekbaar maken
Vragen of problemen kunnen cliënten bespreken in een of meer gesprekken met een maatschappelijk werker. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De hulp die het Maatschappelijk Werk biedt is op vrijwillige basis. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wat cliënten met de maatschappelijk werker bespreken, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Maatschappelijk werkers werken overal! Zoals bijvoorbeeld in: Algemene opvang, Bedrijven, Ziekenhuizen, Verpleeg- en verzorgingshuizen , Jeugd- en gezinszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Scholen, Revalidatie, Reclassering.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Maatschappelijk werk