Magnetiseren

Therapie / Therapeut Magnetiseren


Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt. Hierbij kan men 2 vormen van energie overdracht onderscheiden: het geven van de eigen energie door de genezer, en het doorgeven van energie die niet van demagnetiseur zelf is. Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd, en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de troostende moeder genoemd, die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is. Magnetiseurs werken daarom niet met de eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energie overdacht heetgekanaliseerde energie. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie fungeert de magnetiseur enkel als doorgeefluik. De magnetiseur zet het eigen ego opzij, opdat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

Veel magnetiseurs zijn begonnen als magnetisch genezer door in het privé leven eigen energie te geven aan anderen, alvorens zij bekend raakten met het magnetiseren en gekanaliseerde energie zijn gaan gebruiken. Magnetiseren wordt dan ook vaak gezien als een verdere ontwikkeling van natuurlijke vermogens die bij eenieder aanwezig zijn. Volgens sommige magnetiseurs is het magnetiseren echter een gave die men niet zelf kan ontwikkelen maar die spontaan tot bloei komt. Tenslotte zijn er magnetiseurs die van mening zijn dat de techniek van het magnetiseren in principe door iedereen te leren is, maar dat er talent en aanleg nodig zijn om een echt goede magnetiseur te worden.

Dierlijk magnetisme: de theorie achter het magnetiseren

Als grondlegger van de theorie achter de huidige vorm van magnetiseren kan Franz Anton Mesmer(1734-1815) worden genoemd. Volgens Mesmer bestaat er een alom aanwezige en alles verbindende kracht: een fijne materie die hij het “dierlijk magnetisme” heeft genoemd. Ieder levend wezen heeft volgens de theorie van het dierlijk magnetisme een energieveld om zich heen, tegenwoordig door magnetiseurs vaak de aura genoemd. Wanneer dit veld van dierlijk magnetisme bij iemand verstoord of uit balans is, veroorzaakt dat gezondheidsklachten. Door middel van handoplegging is de genezer volgens Mesmer in staat eigen energie of kosmische energie aan de cliënt te geven. Hierdoor raakt de energie stroom, het dierlijk magnetisme, weer in balans, waardoor de cliënt geneest van de gezondheidsklachten. Tegenwoordig wordt deze theorie ook wel aangeduid als het Mesmerisme.

Niet alle moderne magnetiseurs zijn op de hoogte van de theorie van het dierlijk magnetisme. Veel magnetiseurs houden er een eigen theorie op na, met invloeden van theorieën uit andere alternatieve geneeswijzen. Zo beschrijven sommigen het magnetiseren als “het geven van liefde in de vorm van energie”. Anderen spreken over “universele energie” of “het goddelijke” in plaats van dierlijk magnetisme, maar de praktijk van het magnetiseren verandert daarbij doorgaans niet.

Magnetiseren in praktijk: de werkwijze van de magnetiseur

Wanneer de cliënt voor het eerst behandeld wordt door een magnetiseur, zal een belangrijk deel van de therapie sessie bestaan uit het verschaffen van informatie over de werkwijze van de magnetiseur en over magnetiseren in het algemeen. Omdat er geen vastomlijnde behandelmethode binnen het magnetiseren bestaat, heeft iedere magnetiseur zijn eigen werkwijze. Wel zijn er enkele facetten van het magnetiseren die bijna iedere magnetiseur hetzelfde uitvoert. Zo wordt de energie die de cliënt ontvangt altijd via de handen van de magnetiseur overgebracht, ook wel handoplegging genoemd. De magnetiseur legt de handen op diverse plaatsen van het lichaam, waaronder het hoofd, de rug, de buik en de benen van de cliënt. Plaatsen waar volgens de magnetiseur meer aandacht nodig is, wegens bijvoorbeeld energie blokkades of pijn, worden langer behandeld. Magnetiseurs ervaren vaak dat zij tijdens het magnetiseren ‘negatieve energie’ opvangen van de cliënt. Om deze energie kwijt te raken, schudden zij die vaak letterlijk van zich af middels een handgebaar.

Naast de homogeniteit binnen de behandelmethoden van magnetiseurs, bestaan er ook verschillen. Zo zijn er magnetiseurs die de cliënt niet aanraken, maar tijdens het magnetiseren altijd de handen in de lucht houden, net boven het lichaam van de cliënt. Ook zijn er magnetiseurs die de cliënt vragen de schoenen en de sokken uit te doen, zodat de cliënt optimaal kan “aarden” of “gronden”. Tenslotte zijn er enkele magnetiseurs die in hun werkwijze sterk afwijken van de gemiddelde magnetiseur. Zo wordt er soms door middel van de eigen adem of zelfs via de ogen gemagnetiseerd, in plaats van met de handen. Zelden komt het voor dat een magnetiseur de cliënt vraagt zich te ontkleden; magnetiseurs zijn het er doorgaans over eens dat dit nergens voor nodig is.

Veel magnetiseurs passen naast het magnetiseren ook een vorm van gesprekstherapie toe. Hoewel hierdoor overlap ontstaat met reguliere vormen van psychotherapie, werken de meeste magnetiseurs ook in dit deel van de therapiesessies intuïtief. De meeste magnetiseurs hebben geen opleiding tot psycholoog genoten.

Ervaringen tijdens het magnetiseren

Sommige cliënten ervaren tijdens het magnetiseren lichamelijke en geestelijke gewaarwordingen. Deze sensaties verschillen per persoon en per magnetiseer sessie, en hebben volgens magnetiseurs vaak een bepaalde oorsprong en betekenis. Enkele mogelijke sensaties zijn:

  • Warm of koud gevoel – Veel cliënten ervaren tijdens het magnetiseren gevoelens van warmte of kou. De oorzaak hiervan wordt veelal gezocht in de energie die door het lichaam stroomt en het evenwicht hersteld. Warmte, die vaak uit de handen van de magnetiseur wordt gevoeld, zou duiden op ontspanning en opheffing van verkramping en blokkades. Kou wordt gezien als het gevolg van een belemmerde bloedsomloop die voortkomt uit spanning of stress.
  • Tinteling – Wanneer er bepaalde delen van het lichaam gaan tintelen als gevolg van het magnetiseren, betekent dat volgens vele magnetiseurs dat het magnetiseren bepaalde blokkades heeft opgeheven. Het opnieuw stromen van de energie zorgt voor het tintelende gevoel.
  • Ontspanning – Tijdens en na het magnetiseren voelt de cliënt zich vaak meer ontspannen dan voor het magnetiseren. De magnetiseur beïnvloed door het magnetiseren het energiepeil van de cliënt, waardoor de in het lichaam aanwezige stress en spanning wordt bestreden.
  • Visualisatie – Een enkele cliënt geeft aan door het magnetiseren bepaalde beelden te zien. Deze visualisaties kunnen variëren van het zien van kleuren, tot het zien van beelden uit het verleden.
  • Spiertrekkingen – Soms gebeurt het dat spieren van de cliënt samentrekken tijdens het magnetiseren. Ook dit wordt door magnetiseurs meestal gezien als het gevolg van veranderingen in de energiestroom van de cliënt.
  • Pijn – Hoewel het niet vaak voorkomt, kan volgens magnetiseurs ook pijn een tijdelijk effect van magnetiseren zijn. Dergelijke pijnen zouden het gevolg zijn van het opheffen van energieblokkades en verkrampingen.
  • Emoties – Magnetiseren maakt soms emoties bij cliënten los. Vergeten of verdrongen emoties komen dan tijdens of na het magnetiseren aan de oppervlakte en kunnen niet meer worden ingehouden. Dit wordt in verband gebracht met het loslaten van emotionele knelpunten en trauma’s.

Chakra’s, aurahealing, Reiki, therapeutic touch en magnetiseren

Magnetiseren vertoont veel overlap met enkele andere spirituele alternatieve geneeswijzen. Zo komen bijvoorbeeld chakra’s strikt genomen niet voor in de theorie van het magnetiseren, het dierlijk magnetisme. Toch zien veel moderne magnetiseurs het werken met chakra’s als essentieel onderdeel van het magnetiseren. Zodoende bestaan er dus veel overeenkomsten tussen magnetiseren en chakratherapie. Tussen touch for health, aurahealing, therapeutic touch en magnetiseren kunnen gelijksoortige gelijkenissen worden aangetoond. De verschillen die er tussen de diverse spirituele therapievormen zijn, komen vaak voort uit een verschil in theoretische achtergrond. Zo is het verschil tussen magnetiseren en Reiki ook te verklaren: magnetiseren werkt vaak intuïtiever en met minder strikte richtlijnen en regels dan Reiki, maar volgens velen is het uiteindelijke effect vergelijkbaar.

Kanttekeningen bij magnetiseren

Aan het eind van de 18e eeuw is er naar aanleiding van het dierlijk magnetisme onderzoek gedaan. Onderzocht werd of dat er een niet eerder ontdekte vloeistof of materie was. Conclusie van het onderzoek was dat daar geen bewijs voor was, en dat mogelijke genezingen door het dierlijk magnetisme voortkwamen uit suggestie. Ook in het recente verleden hebben er onderzoeken plaatsgevonden naar paranormale geneeswijzen. Dergelijk onderzoek heeft geen wetenschappelijk bewijs voortgebracht voor het bestaan van magnetische energie of voor de werkzaamheid van het magnetiseren.

Bij welke klachten

Aangezien zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten volgens de theorie van het magnetiseren ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is, wordt magnetiseren toegepast bij een erg breed scala aan klachten. Voorbeelden van psychische klachten die worden behandeld middels magnetiseren zijn: depressie, faalangst, lusteloosheid, stress, agressie, onzekerheid, en slaapproblemen. Magnetiseurs waarbij een vorm van gesprekstherapie deel uitmaakt van de behandeling, bieden soms ook relatietherapie.

Duur van magnetiseren

De therapie duur van magnetiseren is sterk afhankelijk van zowel de klacht van de cliënt als van de behandelende magnetiseur. De meeste magnetiseurs werken met therapie sessies van 3 kwartier tot 1 uur, maar magnetiseer sessies van 2 uur komen ook voor. De hoeveelheid benodigde sessies is moeilijk vast te stellen. Sommige magnetiseurs hanteren een richtlijn van 5 tot 10 sessies. Er zijn echter ook magnetiseurs die mensen met chronische klachten magnetiseren, waarbij de cliënt voor langere tijd in behandeling gaat.

Magnetiseren en magnetisme links

Mesmerisme in Nederland – Een beschrijving van de vroege geschiedenis van het Mesmerisme, oftwel het dierlijk magnetisme, in Nederland. Dit artikel is een verkorte versie van secties 7.5 en 7.6 uit het boek De magnetische geest: Het dierlijk magnetisme 1770 – 1830.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Magnetiseren