Manuele Therapie

Therapie / Therapeut Manuele Therapie


Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

Wat is het doel van manuele therapie?

Manuele therapie richt zich op het herstellen en verbeteren van je bewegingsapparaat.

Manuele therapie aangewezen bij

  • (sport) blessures aan spieren, gewrichten en beenderen. Acute en chronische blessures.
  • Pijnklachten, van hoofdpijn tot pijn aan de voeten.
  • Stramme rug, geblokkeerde gewrichten, bewegingsbelemmeringen.
  • Whiplash
  • Hernia

Hoe gaat een manueel therapeut te werk?

Na het intakegesprek volgt een uitgebreid functieonderzoek bestaande uit spiertesten, gewrichtstesten, coördinatietesten, enz. Dit onderzoek dient om de oorzaak en de graad van de klachten te onderzoeken.

Op basis van deze gegevens stelt de manueel therapeut een behandelplan op en begeleidt je doorheen je revalidatie.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Manuele Therapie