Relatietherapie

Therapie / Therapeut Relatietherapie


Relatietherapie is een specifieke therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners doorgaans samen op het gesprek aanwezig zijn.

In elke relatie komen al spanningen voor. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, eventueel met hulp van familie en vrienden. Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken.

Als koppel dien je niet te wachten tot het problematisch is en muurvast zit. Relatietherapie kan ook preventief werken. Negatieve patronen en dynamieken groeien immers langzaam en kunnen ook aangepakt worden vooraleer er veel lijden is.

Spanningen en problemen komen in elke relatie wel eens voor en zijn niet altijd een reden tot ongerustheid. Vaak slagen mensen erin om hun problemen zelf, of met behulp van vrienden en familie op te lossen. Soms zijn de moeilijkheden echter zo groot dat men de hulp inroept van een relatietherapeut. De therapieruimte is een neutrale plaats waar moeilijk bespreekbare onderwerpen in een serene sfeer aan bod kunnen komen tijdens de relatietherapie. Hier kunnen irritaties of verwachtingen uitgesproken worden, zonder de relatie nog meer onder druk te zetten.
In relatietherapie wordt niet enkel aandacht besteed aan de individuen, maar ook aan de dynamiek van de relatie. Bijvoorbeeld: de mate van afstand en nabijheid tot elkaar, de stijl van contact maken, het vermogen om conflicten op te lossen, … Relatietherapie betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet onder begeleiding van de therapeut. De therapeut biedt geen pasklare oplossingen aan, maar geeft het koppel de kans om in de veilige omgeving van de therapieruimte weer tot een opbouwende communicatie te komen.
Hoewel er tijdens relatietherapie ook individueel kan gewerkt worden, ligt de klemtoon dus op het koppel.

We hebben erg veel ruzie. Vaak weet ik achteraf zelfs niet meer waar het over ging.
Ik heb veel problemen en kan daarmee bij mijn partner niet terecht.
We leven al jaren langs elkaar heen. Ieder van ons heeft een eigen leven waarvan de ander geen deel uitmaakt. Houden we nog wel van elkaar?
Onze seksuele behoeften zijn zo verschillend dat dit vaak tot discussies en zelfs ruzie leidt.
Ik verdenk mijn partner ervan dat hij iemand anders heeft. Wat nu?

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Relatietherapie