Schematherapie

Therapie / Therapeut Schematherapie


Wat is schematherapie?
Linda wordt telkens verliefd op 'foute' mannen, waardoor zij vaak teleurgesteld raakt in relaties. Johan durft op zijn werk nooit te laten zien wat hij heeft bereikt, waardoor hij niet verder komt in zijn carrière. Evelien cijfert zichzelf altijd weg in relaties en vriendschappen.

Als je telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in jouw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema's.

Wat zijn schema’s?
Schema’s zijn de interne 'blauwdrukken' die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Negatieve schema's zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school.

Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema's. Deze neem je mee in het volwassen leven. Als je vroeger bent mishandeld door jouw ouders, kan je je vanuit het schema wantrouwen voortdurend bedreigd voelen. Een ander, die altijd gekleineerd is als kind, kan zich continu minderwaardig voelen vanuit het schema waardeloosheid.

Negatieve schema's
Hoewel ze niet goed voor je zijn, voelen negatieve schema’s vaak vertrouwd aan. Nieuwe ervaringen zijn vaak een bevestiging van die schema’s (bijvoorbeeld Linda, die weer in de steek is gelaten door een onbetrouwbare man).

Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema's zich manifesteren in het dagelijkse leven.

Sommige mensen geven zich over aan hun schema’s (vb: 'ik ben ook een mislukkeling') en laten zaken in het leven mislukken.
Anderen overschreeuwen zichzelf juist, waardoor ze niet meer stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze anderen op afstand houden.
Negatieve schema's leiden altijd tot niet-helpend gedrag.

Schematherapie
Het doel van de schematherapie is je te helpen je schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe de schema's zijn ontstaan. Jouw therapeut zal je helpen om tot het besef te komen dat hoe jij vroeger behandeld bent niet komt doordat er iets mis met je was, maar omdat er niet aan jouw basisbehoeftes voldaan kon worden. Met jouw therapeut zal je inzicht krijgen in hoe de schema’s in stand worden gehouden.

Je zult in de therapie de omstandigheden die tot het ontstaan van de schema's hebben geleid moeten gaan verwerken. Dat is waarschijnlijk een ingrijpend proces, omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke, of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat. Jouw therapeut zal jou helpen onder ogen zien welke basisbehoeften zijn gefrustreerd en hoe het eigenlijk had moeten gaan. Linda heeft bijvoorbeeld in haar therapie weer stilgestaan bij de keren dat haar vader haar in de steek liet. Zij leerde in therapie dat zij juist een vader nodig had waar zij op kon rekenen. Dat was de basisbehoefte waarin zij is tekort gekomen. Zij besefte dat het niet haar schuld was, maar dat haar vader niet in staat was om er voor haar te zijn.

Vervolgens zal de therapeut jou leren hoe je in het volwassen leven beter voor jezelf kan zorgen en anderen toestaan om voor je te zorgen. Zo doorbreek je het patroon wat in jouw jeugd is ontstaan. En zo kom je van de negatieve schema's af.

...

Facebook comments

Abonneren op RSS - Schematherapie